Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

¿?


γρίφος:
κορδέλες \ κόλλες περιτυλίγματος \ κουτί



για μουσική 
υπό-κρουση 
(του κώδωνος):


άσχετο: γελοίες επαναφορές .-