Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011

πριν (την εκδήλωση μονάχος)


ακτίνες γράφουν το κενό που τα θαυμαστικά χωρίς χαλινό
προκαλούν \ big bang  σε ένα ασταθές στιγμιότυπο του είναι.

flash black : ιόντα Γαδολινίου για σκιαμαχίες εγχύονται
με βελόνα που τρυπάει το εξώφυλλο των λημμάτων

αναζήτηση επί ματαίω γωνίας κι αδρότητας
εσωτερικώς της σφαιρικής γνώσης μιας κατάστασης
\ δύο \ τριών \...\
\παρατήρηση \ μόνο.
τα συμπεράσματα αναβάλλονται για…

ο Τέσλα ανεβοκατεβάζει διακόπτες
αλλά οι μαγνήτες επιμένουν να σκανάρουν
και τα λουριά να σφίγγουν τα άκρα \και τα μέσα\
ειρωνικά παλινωδώντας \ δωρεάν κόπος \
το μη ον που απειλεί θεούς και δαιμονισμένες
αλλά ψιθυριστά.
______________________________________________________
τρελαίνομαι λέμε.-
______________________________________________________
______________________________________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια: