Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

μηρυκάζειν (МИР-εικάζειν)
παράρτημα:
Ένα ηφαίστειο χαρακτηρίζεται ως ενεργό εάν έχει καταγραφεί
κάποια δραστηριότητά του κατά τη διάρκεια των ιστορικών χρόνων.Δεν υπάρχουν σχόλια: